Browsing All Posts filed under »ניהול קונפליקטים«

ניהול קונפליקטים – איך עושים (ולא עושים) זאת בצורה נכונה

אוגוסט 14, 2010

0

מאמרים רבים כבר נכתבו על ניהול קונפליקטים וחלקנו אף התנסנו בסדנאות ניהול קונפליקטים ואנחנו כבר יודעים כי הקונפליקט הוא בעיקרו דבר חיובי. בין היתרונות שיש לקונפליקט, מציינים את תרומתו לסיעור מוחות, למחשבה מחודשת על הנושא וליציאה מהקופסא, לשיפור ביצועים, להעלאת בעיות סמויות על פני השטח ולמניעת קונפליקטים גדולים יותר. ואולם, למרות שאנחנו מודעים ליתרונות, זה […]