Browsing All posts tagged under »חזון«

מה שדחוף: על שינויים בחיים ובארגונים מאת גו'ן קוטר

פברואר 20, 2010

5

מחר מתקיים המפגש האחרון בלימודי הייעוץ הארגוני שלי. ללא ספק מסתיימת לה תקופה ומתחילה אחרת. וכבר אמר מי שאמר כי סוף הוא תמיד התחלה של משהו חדש…  אך האם מדובר בשינוי מהותי? האם אני הולכת ליצור שינוי אמיתי בחיי בעקבות סיום הלימודים?  לפי האג'נדה שלי, בהחלט כן. השינוי יבוא לידי ביטוי בהרחבת קשת הפעילות שלי מול […]