Browsing All posts tagged under »ייעוץ ארגוני«

רשמים מכנס "מניהול צניחה לניהול צמיחה" – חלק א'

מאי 13, 2010

2

עד לחיפה הצפנו לכנס "מניהול צניחה לניהול צמיחה ארגונית"' שארגן המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי' והאמת היא, שהיה שווה. קודם כל, איזה כיף להגיע לחיפה, לטפס אל ההר (נו, מגדל האוניברסיטה שתמיד מכל תצפית שמחים להצביע: "שם זה חיפה"), שנית, הנוף המדהים, תשמעו, חנינו בחניון שמורת טבע הר הכרמל, גדול, לא? ואחרון, חנייה ללא תשלום? […]

שני כנסים חשובים/מעניינים בחודש מאי הקרוב

אפריל 22, 2010

1

אני מתכוונת להגיע לשני הכנסים ומבטיחה, כרגיל, להביא רשמים. הכנס הראשון, ב-12/05, של אוניברסיטת חיפה – המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, ולפי ההזמנה, הכנס יעסוק בהבטים שונים של ניהול ארגונים והתמודדות עם משברים ושינויים. בין השאר יוצגו בכנס מחקרים ויידונו שיטות המיושמות בניהול ארגונים בסביבה דינאמית ומשתנה תדיר. בין המרצים בכנס: פרופ' אבי כרמלי, בית […]