Browsing All posts tagged under »תקשורת אסרטיבית«

אסרטיביות

אוקטובר 4, 2009

0

במאמר שלפניכם תוכלו למצוא טיפים בנושא אסרטיביות, לגלות מה הקשר בין אסרטיביות לשמירה על תזונה נכונה ואיך הכל התחיל מאחת המשימות בסדנה בה התבקשו המשתתפים להחליט ביחד באיזה מלית יבחרו למלא את הקישים...